Logo Search packages:      
Sourcecode: varkon version File versions  Download package

ex3.c

/*!*******************************************************
*
*   ex3.c
*   =====
*
*   EXepoi();   Create point
*   EXpofr();   Create POI_FREE
*   EXpopr();   Create POI_PROJ
*
*   EXecur();   Create curve
*   EXcufr();   Create CUR_FREE
*   EXcupr();   Create CUR_PROJ
*   EXcurs();   Create CUR_SPLINE
*   EXcurc();   Create CUR_CONIC
*   EXcuro();   Create CUR_OFFS
*   EXcomp();   Create CUR_COMP
*   EXcurt();   Create CUR_TRIM
*   EXcuru();   Create CUR_USRDEF
*
*  This file is part of the VARKON Execute Library.
*  URL: http://www.varkon.com
*
*  This library is free software; you can redistribute it and/or
*  modify it under the terms of the GNU Library General Public
*  License as published by the Free Software Foundation; either
*  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
*
*  This library is distributed in the hope that it will be useful,
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
*  Library General Public License for more details.
*
*  You should have received a copy of the GNU Library General Public
*  License along with this library; if not, write to the Free
*  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*
*  (C)Microform AB 1984-1998, Johan Kjellander, johan@microform.se
*
*********************************************************/

#include "../../DB/include/DB.h"
#include "../../IG/include/IG.h"
#include "../../GE/include/GE.h"
#include "../../GP/include/GP.h"
#ifdef V3_X11
#include "../../WP/include/WP.h"
#endif
#include "../include/EX.h"

extern DBTmat *lsyspk;
extern DBTmat lklsyi;
extern DBptr  lsysla;
extern short  gptrty,modtyp;

#ifdef WIN32
extern short wpdrpo(),wpdrcu();
#endif

typedef struct enttab
{
DBptr la;
DBetype typ;
bool  reversed;
int  ngeoseg;
DBSeg *pgeoseg;
}ENTTAB;

/* 
***Används av EXcomp()
*/
static short check(DBint ncur, DBCurve *comp_cur, ENTTAB et[]);
static short reverse(DBCurve *cur,DBSeg *seg);

/*!******************************************************/

    short EXepoi(
    DBId  *id,
    DBPoint  *poipek,
    V2NAPA *pnp)

/*   Skapar punkt, lagrar i DB och ritar.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     poipek => Pekare till DB-struktur.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1312 = Kan ej lagra punkt i DB.
 *
 *   (C)microform ab 14/11/85 B.Doverud
 *
 *   15/10/86 SAVE, J. Kjellander
 *   27/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *   20/3/92 lsysla, J. Kjellander
 *   1998-04-03 WIDTH, J.Kjellander
 *   1999-12-18 Empty error message stack G Liden
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBptr  la;

/*
***Namnparametrar.
*/
  poipek->hed_p.blank = (char)pnp->blank;
  poipek->hed_p.pen  = (short)pnp->pen;
  poipek->hed_p.level = (short)pnp->level;
  poipek->wdt_p    = pnp->width;
  poipek->pcsy_p   = lsysla;
/*
***Lagra i DB.
*/
  if ( pnp->save )
   {
   poipek->hed_p.hit = (char)pnp->hit;
   if ( DBinsert_point(poipek,id,&la) < 0 ) return(erpush("EX1312",""));
   }
  else
   {
   poipek->hed_p.hit = 0;
   }
/*
***Rita.
*/
  gpdrpo(poipek,la,DRAW);

#ifdef V3_X11
  if ( gptrty == X11 ) wpdrpo(poipek,la,GWIN_ALL);
#endif
#ifdef WIN32
  wpdrpo(poipek,la,GWIN_ALL);
#endif

/*
***Succesful creation of point. Empty error message stack
*/

  varkon_erinit();

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXpofr(
    DBId   *id,
    DBVector *pv,
    V2NAPA  *pnp)

/*   Skapar POI_FREE, lagrar i DB och ritar.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     pv   => Pekare till koordinater.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1302 = Kan ej beräkna punkt-data..
 *       EX1312 = Kan ej lagra punkt i DB.
 *
 *   (C)microform ab 20/1/85 J. Kjellander
 *
 *   14/10/85 Headerdata, J. Kjellander
 *   20/11/85 Anrop till EXepoi, B. Doverud
 *   27/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBPoint  poi;

/*
***Transformera till basic.
*/
  if ( lsyspk != NULL ) GEtfpos_to_local(pv,&lklsyi,pv);
/*
***Beräkna koordinater.
*/
  if ( GE400(pv,&poi) < 0 )
     return(erpush("EX1302",""));
/*
***Lagra i gm och rita.
*/
  return ( EXepoi(id,&poi,pnp));
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXpopr(
    DBId   *id,
    DBVector *pv,
    V2NAPA  *pnp)

/*   Skapar POI_PROJ, lagrar i DB och ritar.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     pv   => Pekare till koordinater.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1302 = Kan ej beräkna punkt-data.
 *       EX1312 = Kan ej lagra punkt i DB.
 *
 *   (C)microform ab 11/7/85 J. Kjellander
 *
 *   14/10/85 Headerdata, J. Kjellander
 *   20/11/85 Anrop till EXepoi, B. Doverud
 *   27/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  DBPoint  poi;

/*
***Transformera till basic.
*/
  if ( lsyspk != NULL ) GEtfpos_to_local(pv,&lklsyi,pv);
/*
***Beräkna koordinater.
*/
  if ( GE401(pv,lsyspk,&poi) < 0 )
     return(erpush("EX1302",""));
/*
***Lagra i gm och rita.
*/
  return ( EXepoi(id,&poi,pnp));
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXecur(
    DBId  *id,
    DBCurve  *curpek,
    DBSeg  *grsegp,
    DBSeg  *gesegp,
    V2NAPA *pnp)

/*   Lagrar kurva i DB och ritar. Denna rutin anropas
 *   av alla andra kurvrutiner.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     curpek => Pekare till DB-struktur.
 *     gesegp => Pekare till geometriska segment.
 *     grsegp => Pekare till grafiska segment.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1372 = Kan ej lagra kurva i DB.
 *
 *   (C)microform ab 14/11/85 B. Doverud
 *
 *   15/10/86 SAVE, J. Kjellander
 *   27/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *   22/11/91 Font mm. J. Kjellander
 *   5/1/91  Kurvlängd, J. Kjellander
 *   20/3/92 lsysla, J. Kjellander
 *   13/4/93 gesegp, J. Kjellander
 *   18/12/94 GEarclength() på grseg, J. Kjellander
 *   1999-12-18 Empty error message stack G Liden
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status,nsgeo;
  DBptr la;
  DBfloat dummy;

/*
***Fyll i attribut.
*/
  curpek->hed_cu.blank = (char)pnp->blank;
  curpek->hed_cu.pen  = (short)pnp->pen;
  curpek->hed_cu.level = (short)pnp->level;
  curpek->fnt_cu    = (short)pnp->cfont;
  curpek->lgt_cu    = pnp->cdashl;
  curpek->wdt_cu    = pnp->width;
  curpek->pcsy_cu   = lsysla;
/*
***Typ av storhet fylls visserligen i av DBinsert_curve() men behövs
***för att GEarclength() skall göra rätt. Typ av kurva fylls i av
***den rutin som skapat kurvan (geoxxx/EXexxx).
*/
  curpek->hed_cu.type = CURTYP;
/*
***Beräkna segmentlängder och total kurvlängd i R3.
***Dessa lagras av GEarclength() i resp. poster så resultatet 
***bryr vi oss inte om för tillfället, dummy.
***Om separat grafisk representation ingår måste även dessa
***segments längder beräknas så att tex. plycud()+geo717() kan göra
***streckade kurvor. GEarclength är egentligen avsedd för geometriska
***segment men detta kan vi fixa med lite fusk just här.
*/
  if ( grsegp != gesegp )
   {
   nsgeo = curpek->ns_cu;
   curpek->ns_cu = curpek->nsgr_cu;
   if ( (status=GEarclength((DBAny *)curpek,grsegp,&dummy)) < 0 )
    return(status);
   curpek->ns_cu = nsgeo;
   }
/*
***Under alla omständigheter skall geo-segmentens längder beräknas.
***Detta måste göras efter att grafiska segments längder har beräknats
***annars kommer curpek->al_cu att hålla fel värde.
*/
  if ( (status=GEarclength((DBAny *)curpek,gesegp,&dummy)) < 0 )
   return(status);
/*
***Lagra i gm.
*/
  if ( pnp->save )
   {
   curpek->hed_cu.hit = (char)pnp->hit;
   if ( DBinsert_curve(curpek,grsegp,gesegp,id,&la) < 0 )
      return(erpush("EX1372",""));
   }
  else
   {
   curpek->hed_cu.hit = 0;
   }
/*
***Rita.
*/
  gpdrcu(curpek,grsegp,la,DRAW);

#ifdef V3_X11
  if ( gptrty == X11 ) wpdrcu(curpek,grsegp,la,GWIN_ALL);
#endif
#ifdef WIN32
  wpdrcu(curpek,grsegp,la,GWIN_ALL);
#endif

/*
***Succesful creation of curve. Empty error message stack
*/

  varkon_erinit();

  return(0);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcufr(
    DBId   *id,
    DBVector *pv,
    DBVector *tv,
    DBshort  npoi,
    V2NAPA  *pnp)

/*   Skapar CUR_FREE, lagrar i DB och ritar.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     pv   => Vektor med punkter.
 *     tv   => Vektor med tangenter.
 *     npoi  => Antal punkter.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1362 = Kan ej beräkna kurv-data.
 *
 *   (C)microform ab 20/1/85 J. Kjellander
 *
 *   14/10/85 Headerdata, J. Kjellander
 *   20/11/85 Anrop till EXecur, B. Doverud
 *   20/11/85 Tangenter, J. Kjellander
 *   10/1/86 Bug tangenter, J. Kjellander
 *   30/10/86 v3dbuf, J. Kjellander
 *   27/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *   22/11/91 plank, J. Kjellander
 *   7/6/93  Dynamiska segment, J. Kjellander
 *   1996-11-06 nsgr_cu, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i,status;
  DBCurve  cur;
  DBSeg *segpek;
  
/*
***Transformera till basic.
*/
  if ( lsyspk != NULL )
   {
   for ( i=0; i<npoi; ++i)
     {
     GEtfpos_to_local(&pv[i],&lklsyi,&pv[i]);
     GEtfvec_to_local(&tv[i],&lklsyi,&tv[i]);
     }
   }
/*
***Allokera minne för segment.
*/
  segpek = DBcreate_segments((int)npoi-1);
/*
***Beräkna segmentkoefficienter.
*/
  if ( GE810(pv,tv,npoi,&cur,segpek) < 0 )
   {
   status = erpush("EX1362","");
   goto end;
   }
/*
***Antal grafiska segment.
*/
  cur.nsgr_cu = cur.ns_cu;
/*
***Lagra i gm och rita.
*/
  status = EXecur(id,&cur,segpek,segpek,pnp);
/*
***Slut.
*/
end:
  DBfree_segments(segpek);
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcupr(
    DBId   *id,
    DBVector *pv,
    DBVector *tv,
    DBshort  npoi,
    V2NAPA  *pnp)

/*   Skapar CUR_PROJ, lagrar i DB och ritar.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     pv   => Vektor med punkter.
 *     tv   => Vektor med tangenter.
 *     npoi  => Antal punkter.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1362 = Kan ej beräkna kurv-data.
 *
 *   (C)microform ab 11/7/85 J. Kjellander
 *
 *   14/10/85 Headerdata, J. Kjellander
 *   20/11/85 Anrop till EXecur, B. Doverud
 *   20/11/85 Tangenter, J. Kjellander
 *   10/1/86 Bug tangenter, J. Kjellander
 *   30/10/86 v3dbuf, J. Kjellander
 *   27/12/86 hit och save, J. Kjellander
 *   7/6/93  Dynamiska segment, J. Kjellander
 *   1996-11-06 nsgr_cu, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i,status;
  DBCurve  cur;
  DBSeg *segpek;

/*
***Transformera till basic.
*/
  if ( lsyspk != NULL )
   {
   for ( i=0; i<npoi; ++i)
     {
     GEtfpos_to_local(&pv[i],&lklsyi,&pv[i]);
     GEtfvec_to_local(&tv[i],&lklsyi,&tv[i]);
     }
   }
/*
***Allokera minne för segment.
*/
  segpek = DBcreate_segments((int)npoi-1);
/*
***Beräkna segmentkoefficienter.
*/
  if ( GE811(pv,tv,npoi,lsyspk,&cur,segpek) < 0 )
   {
   status = erpush("EX1362","");
   goto end;
   }
/*
***Antal grafiska segment.
*/
  cur.nsgr_cu = cur.ns_cu;
/*
***Lagra i gm och rita.
*/
  status = EXecur(id,&cur,segpek,segpek,pnp);
/*
***Slut.
*/
end:
  DBfree_segments(segpek);
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    DBstatus EXcurs(
    DBId   *id,
    DBint   type,
    DBVector *pv,
    DBVector *tv,
    DBint   npoi,
    V2NAPA  *pnp)

/*   Creates a spline. type 1,2 and 3 were added 1999-10-26.
 *   type 4 and 5 are not documented and only left for back-
 *   ward compatibility. They correspond to the old stiffness-
 *   spline without the "free end".
 *
 *   In: id   => Curve ID.
 *     type  => 1 = Ferguson
 *          2 = Chord length
 *          3 = Stiffness
 *          4 = Free (obsolete)
 *          5 = Proj (obsolete)
 *     pv   => Positions to interpolate
 *     tv   => Optional tangent positions
 *     npoi  => Number of positions
 *     pnp  => Pointer to attributes
 *
 *   Errcodes:   0 = Ok.
 *        EX1362 = Can't calculate curve data.
 *
 *   (C)microform ab 15/11/91 J. Kjellander
 *
 *   7/6/93   Dynamiska segment, J. Kjellander
 *   1996-11-06 nsgr_cu, J.Kjellander
 *   1999-10-26 type, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  int   i;
  DBstatus status;
  DBCurve  cur;
  DBSeg  *segpek;

/*
***Tangent positions to true tangents.
*/
  for ( i=0; i<npoi; ++i )
   {
   if ( tv[i].x_gm != 0.0 || tv[i].y_gm != 0.0 || tv[i].z_gm != 0.0 )
    {
    tv[i].x_gm -= pv[i].x_gm;
    tv[i].y_gm -= pv[i].y_gm;
    tv[i].z_gm -= pv[i].z_gm;
    }
   }
/*
***Transform positions and tangents to basic.
*/
  if ( lsyspk != NULL )
   {
   for ( i=0; i<npoi; ++i )
    {
    GEtfpos_to_local(&pv[i],&lklsyi,&pv[i]);
    GEtfvec_to_local(&tv[i],&lklsyi,&tv[i]);
    }
   }
/*
***Allocate memory for segments.
*/
  segpek = DBcreate_segments((int)npoi-1);
/*
***Calculate segment coefficients.
*/
  switch ( type )
   {
   case 1: status = GE807(pv,tv,npoi,&cur,segpek); break;
   case 2: status = GE808(pv,tv,npoi,&cur,segpek); break;
   case 3: status = GE809(pv,tv,npoi,&cur,segpek); break;
   case 4: status = GE810(pv,tv,(short)npoi,&cur,segpek); break;
   case 5: status = GE811(pv,tv,(short)npoi,lsyspk,&cur,segpek); break;
   default: status = -3; break;
   }

  if ( status < 0 )
   {
   status = erpush("EX1362","");
   goto end;
   }
/*
***Number of graphical segments.
*/
  cur.nsgr_cu = cur.ns_cu;
/*
***Save in DB and display.
*/
  status = EXecur(id,&cur,segpek,segpek,pnp);
/*
***Clean up.
*/
end:
  DBfree_segments(segpek);
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcurc(
    DBId   *id,
    bool   proj,
    DBVector *pv,
    DBVector *tv,
    DBVector *iv,
    DBfloat  fv[],
    DBshort  npoi,
    V2NAPA  *pnp)

/*   Skapar CUR_CONIC, lagrar i DB och ritar.
 *
 *   In: id   => Pekare till identitet.
 *     proj  => TRUE=PROJ, FALSE=FREE.
 *     pv   => Vektor med punkter.
 *     tv   => Vektor med tangent-definitionspunkter.
 *     iv   => Vektor med mellanliggande punkter.
 *     fv   => Vektor med P-värden (flyttal).
 *          P < 0 : Mellanliggande punkt
 *          P = 0 : F2-segment
 *          P > 0 : P-värde
 *     npoi  => Antal punkter.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkod:   0 = Ok.
 *       EX1362 = Kan ej beräkna kurv-data.
 *       EX2012 = För stort P-värde.
 *       EX2052 = Kan ej mallokera
 *
 *   (C)microform ab 15/11/91 J. Kjellander
 *
 *   15/4/92  Bug, npoi-1, J. Kjellander
 *   7/6/93   Dynamiska segment, J. Kjellander
 *   1996-11-06 nsgr_cu, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  i,status;
  DBCurve  cur;
  DBSeg *segpek;

/*
***Kolla att P-värden ligger inom tillåtet intervall.
*/
  for ( i=0; i<npoi-1; ++i )
   if ( fv[i] > 0.85 ) return(erpush("EX2012","")); 
/*
***Transformera npoi punkter och tangent-definitionspunkter till basic.
***Antalet mellanliggande punkter är npoi-1 och transformeras bara om
***segmentets P-värde < 0.
*/
  if ( lsyspk != NULL )
   {
   for ( i=0; i<npoi; ++i)
     {
     GEtfpos_to_local(&pv[i],&lklsyi,&pv[i]);
     GEtfpos_to_local(&tv[i],&lklsyi,&tv[i]);
     }
   for ( i=0; i<npoi-1; ++i)
     if ( fv[i] < 0.0 ) GEtfpos_to_local(&iv[i],&lklsyi,&iv[i]);
   }
/*
***Allokera minne för segment.
*/
  if ( (segpek=DBcreate_segments((int)npoi-1)) == NULL )
   return(erpush("EX2052","CUR_CONIC"));
/*
***Beräkna segmentkoefficienter.
*/
  if ( proj )
   {
   if ( GE816(pv,tv,iv,fv,npoi,lsyspk,&cur,segpek) < 0 )
    {
    status = erpush("EX1362","");
    goto end;
    }
   cur.plank_cu = TRUE;
   GE814(&cur,lsyspk);
   }
  else
   {
   if ( GE815(pv,tv,iv,fv,npoi,&cur,segpek) < 0 )
    {
    status = erpush("EX1362","");
    goto end;
    }
   cur.plank_cu = FALSE;
   }
/*
***Antal grafiska segment.
*/
  cur.nsgr_cu = cur.ns_cu;
/*
***Lagra i gm och rita.
*/
  status = EXecur(id,&cur,segpek,segpek,pnp);
/*
***Slut.
*/
end:
  DBfree_segments(segpek);
  return(status);
 }

/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcuro(
    DBId  *id,
    DBId  *rid,
    DBfloat offs,
    V2NAPA *pnp)

/*   Skapa CUR_OFFS.
 *
 *   In: id   => Pekare till kurvans identitet.
 *     rid  => Pekare till refererad kurvas id.
 *     offs  => Offset.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV:   0 => Ok.
 *     EX1402 => Refererad storhet finns ej.
 *     EX1412 => Refererad storhet har fel typ.
 *
 *   (C)microform ab 15/11/91 J. Kjellander
 *
 *   7/6/93  Dynamiska segment, J. Kjellander
 *   20/4/94 UV-segment, J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  DBptr  la;
  DBetype  typ;
  DBCurve  ocur,ncur;
  DBSeg *oldgra,*oldgeo,*newgra,*newgeo;

/*
***Hämta geometri-data för refererad storhet.
*/
  if ( DBget_pointer('I',rid,&la,&typ) < 0 ) return(erpush("EX1402",""));

  switch ( typ )
   {
   case CURTYP:
   DBread_curve(&ocur,&oldgra,&oldgeo,la);
   break;

   default:
   return(erpush("EX1412","CUR_OFFS"));
   }
/*
***Allokera minne för den nya kurvans segment.
*/
  newgeo = DBcreate_segments((int)ocur.ns_cu);

  if ( oldgra != oldgeo )
   newgra = DBcreate_segments((int)ocur.nsgr_cu);
  else
   newgra = newgeo;
/*
***Bilda kurva.
*/
  status = GE813(&ocur,oldgra,oldgeo,lsyspk,offs,&ncur,newgra,newgeo);
  if ( status < 0 ) goto end;
/*
***Lagra cur-posten i DB och rita.
*/
  status = EXecur(id,&ncur,newgra,newgeo,pnp);
/*
***Lämna tillbaks allokerat minne.
*/
end:
  if ( oldgra != oldgeo )
   {
   DBfree_segments(oldgra);
   DBfree_segments(newgra);
   }
  
  DBfree_segments(oldgeo);
  DBfree_segments(newgeo);

  return(status);
 }
 
/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcomp(
    DBId  *id,
    DBId  *ridvek,
    DBshort nref,
    V2NAPA *pnp)

/*   Skapa CUR_COMP.
 *
 *   In: id   => Pekare till kurvans identitet.
 *     ridvek => Pekare till vektor med referenser.
 *     nref  => Antal referenser.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV:   0 => Ok.
 *     EX1402 => Refererad storhet finns ej.
 *     EX1412 => Refererad storhet har fel typ.
 *     EX1502 => Kan ej konvertera linje till kurva
 *
 *   (C)microform ab 23/8/85 J. Kjellander
 *
 *   14/10/85  Headerdata, J. Kjellander
 *   20/11/85  Anrop till EXecom, B. Doverud
 *   30/10/86  v3dbuf, J. Kjellander
 *   27/12/86  hit och save, J. Kjellander
 *   11/5/87  linje, J. Kjellander
 *   5/11/91  com->cur, J. Kjellander
 *   5/3/93   Typ av segment, J. Kjellander
 *   7/6/93   Dynamiska segment, J. Kjellander
 *   20/4/94  UV-segment, J. Kjellander
 *   1996-06-10 Bug långa kurvor, J.Kjellander
 *   1997-04-14 Pass 0. J.Kjellander
 *   1997-05-25 Bug långa kurvor, J.Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  int   i,allant,nseg;
  DBptr  ent_la;
  DBetype  ent_typ;
  bool  pass2;
  DBLine lin;
  DBArc  arc;
  DBCurve  oldcur,newcur;
  DBSeg *oldgra,*oldgeo,*newgra,*newgeo;
  DBSeg  arcseg[4];
  DBVector  pos;
  ENTTAB et[GMMXCO];

/*
***Pass 0. Gå igenom storheterna och skapa entity_table et.
*/
  for ( i=0; i<nref ; ++i )
   {
   if ( DBget_pointer('I',&ridvek[i],&ent_la,&ent_typ) < 0 ) 
    return(erpush("EX1402",""));

   et[i].la    = ent_la;
   et[i].typ   = ent_typ;
   et[i].reversed = FALSE;
   et[i].ngeoseg = 0;
   et[i].pgeoseg = NULL;
   }
/*
***Till att börja utgår vi ifrån att resultatet inte är en
***plan kurva.
*/
  newcur.plank_cu = FALSE;
/*
***Sen blir det antingen ett eller två pass.
***Det första för geometriska segment. Om det därvid
***visar sig att någon av kurvorna har har separat grafisk
***representation sätts flaggan pass2 och ett andra pass
***bygger upp den grafiska representationen.
*/
  pass2 = FALSE;
/*
***Här börjar pass 1.
***Allokera minne för ett gäng nya geometriska segment.
*/
  newgeo = DBcreate_segments(DSGANT);
  allant = DSGANT;
  nseg  = 0;
/*
***Hämta geometri-data för refererade storheter och sätt
***ihop geo-segment till en ny kurva.
*/
  for ( i=0; i<nref ; ++i )
   {
   switch ( et[i].typ )
     {
/*
***Linje.
*/
     case (LINTYP):
     if ( allant < nseg+1 )
      {
      newgeo = DBadd_segments(newgeo,allant+DSGANT);
      allant += DSGANT;
      }
     DBread_line(&lin,et[i].la);
     (newgeo+nseg)->c0x = lin.crd1_l.x_gm;
     (newgeo+nseg)->c0y = lin.crd1_l.y_gm;
     (newgeo+nseg)->c0z = lin.crd1_l.z_gm;
     (newgeo+nseg)->c0 = 1.0;
     (newgeo+nseg)->c1x = lin.crd2_l.x_gm - lin.crd1_l.x_gm;
     (newgeo+nseg)->c1y = lin.crd2_l.y_gm - lin.crd1_l.y_gm;
     (newgeo+nseg)->c1z = lin.crd2_l.z_gm - lin.crd1_l.z_gm;
     (newgeo+nseg)->c1 = (newgeo+nseg)->c2x =
     (newgeo+nseg)->c2y = (newgeo+nseg)->c2z =
     (newgeo+nseg)->c2 = (newgeo+nseg)->c3x =
     (newgeo+nseg)->c3y = (newgeo+nseg)->c3z =
     (newgeo+nseg)->c3 = (newgeo+nseg)->ofs = 0.0;
     (newgeo+nseg)->typ = CUB_SEG;
     et[i].ngeoseg = 1;
     et[i].pgeoseg = newgeo + nseg;
     break;
/*
***Arc.
*/
     case (ARCTYP):
     DBread_arc(&arc,arcseg,et[i].la);
     if ( arc.ns_a == 0 )
      {
      pos.x_gm = arc.x_a;
      pos.y_gm = arc.y_a;
      pos.z_gm = 0.0;
      GE300(&pos,arc.r_a,arc.v1_a,arc.v2_a,NULL,&arc,arcseg,3);
      }
     if ( allant < nseg+arc.ns_a )
      {
      newgeo = DBadd_segments(newgeo,allant+DSGANT);
      allant += DSGANT;
      }
     V3MOME(arcseg,newgeo+nseg,arc.ns_a*sizeof(DBSeg));
     et[i].ngeoseg = arc.ns_a;
     et[i].pgeoseg = newgeo + nseg;
     break;
/*
***Curve.
*/
     case (CURTYP):
     DBread_curve(&oldcur,&oldgra,&oldgeo,et[i].la);
     if ( oldgra != oldgeo )
      {
      DBfree_segments(oldgra);
      pass2 = TRUE;
      }

     if ( allant < nseg+oldcur.ns_cu )
      {
      newgeo = DBadd_segments(newgeo,nseg+oldcur.ns_cu+DSGANT);
      allant = nseg+oldcur.ns_cu+DSGANT;
      }

     V3MOME(oldgeo,newgeo+nseg,oldcur.ns_cu*sizeof(DBSeg));
     DBfree_segments(oldgeo);
     et[i].ngeoseg = oldcur.ns_cu;

     if ( oldcur.plank_cu )
      {
      newcur.plank_cu = TRUE;
      V3MOME(&oldcur.csy_cu,&newcur.csy_cu,sizeof(DBTmat));
      }
     break;
/*
***Icke tillåten typ av storhet.
*/
     default:
     return(erpush("EX1412","CUR_COMP"));
     }
/*
***Hur många geometriska segment är vi uppe i nu ?
*/
   nseg += et[i].ngeoseg;
   }
/*
***Typ av storhet och totalt antal geometriska segment.
*/
  newcur.hed_cu.type = CURTYP;
  newcur.ns_cu    = nseg;
/*
***Beräkna C-adresser till 1:a segmentet i varje storhet.
***OBS ! Detta kan göras först nu eftersom det är först
***nu som vi vet vilken värde newgeo slutligen fick.
***Reallkoering (DBadd_segments()) ändrar värdet på newgeo ! 1997-05-25
*/
  for ( nseg=i=0; i<nref; ++i )
   {
   et[i].pgeoseg = newgeo + nseg;
   nseg += et[i].ngeoseg;
   }
/*
***Kolla att de nya kurvorna sitter ihop och byt riktning på dom om
***det behövs.
*/
  status = check((DBint)nref,&newcur,et);
  if ( status < 0 ) goto end;
/*
***Här börjar pass 2.
*/
  if ( pass2 )
   {
   newgra = DBcreate_segments(DSGANT);
   allant = DSGANT;
   nseg  = 0;
/*
***Gå igenom storheterna igen och bilda grafisk reresentation.
*/
   for ( i=0; i<nref ; ++i )
    {
    switch ( et[i].typ )
     {
/*
***För linje och cirkel använder vi de geometriska segmenten
***även som grafisk representation.
*/
     case (LINTYP):
     case (ARCTYP):
     if ( allant < nseg+et[i].ngeoseg )
      {
      newgra = DBadd_segments(newgra,allant+DSGANT);
      allant += DSGANT;
      }
     V3MOME(et[i].pgeoseg,newgra+nseg,et[i].ngeoseg*sizeof(DBSeg));
     nseg += et[i].ngeoseg;
     break;
/*
***För kurva använder vi den ursprungliga grafiska representationen.
***Om kurvar är reverserad måste även de grafiska segmenten reverseras.
*/
     case (CURTYP):
     DBread_curve(&oldcur,&oldgra,NULL,et[i].la);

     if ( et[i].reversed )
      {
      oldcur.ns_cu = oldcur.nsgr_cu;
      status = reverse(&oldcur,oldgra);
      if ( status < 0 ) goto end;
      }

     if ( allant < nseg+oldcur.nsgr_cu )
      {
      newgra = DBadd_segments(newgra,nseg+oldcur.nsgr_cu+DSGANT);
      allant = nseg+oldcur.nsgr_cu+DSGANT;
      }

     V3MOME(oldgra,newgra+nseg,oldcur.nsgr_cu*sizeof(DBSeg));
     DBfree_segments(oldgra);
     nseg += oldcur.nsgr_cu;
     break;
     }
    }
  }
/*
***Om inget pass 2 behövs är grafisk och geometrisk
***representation lika.
*/
  else newgra = newgeo;
/*
***Slut pass 2. Hur många grafiska segment blev det ?
*/
  newcur.nsgr_cu = nseg;
/*
***Lagra comp-posten i DB och rita.
*/
  status = EXecur(id,&newcur,newgra,newgeo,pnp);
/*
***Deallokera minne.
*/
  if ( newgra != newgeo ) DBfree_segments(newgra);
end:
  DBfree_segments(newgeo);

  return(status);
 }
 
/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short  check(
    DBint  ncur,
    DBCurve *comp_cur,
    ENTTAB et[])

/*   Testar att kurvorna som skapats i pass 1
 *   sitter ihop och om inte provar att vända
 *   på dom.
 *
 *   In: ncur   => Antal kurvor
 *     comp_cur => Den nya sammansatta kurvans kurvpost
 *     et    => Kurvtabell
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV:    0 => Ok.
 *        <0 => Fel.
 *
 *   Felkoder: GE8272 = Två segment sitter inte ihop.
 *
 *   (C)microform ab 1997-04-14 J. Kjellander
 *
 *   1998-02-03 Bug, J.Kjellander
 *   1999-12-18 sur741->varkon_idpoint G Liden
 *
 ******************************************************!*/

 {
  char  errbuf[V3STRLEN+1];
  short i,status;
  DBfloat dist;
  DBfloat idpoint;
  DBVector start[GMMXCO],slut[GMMXCO],diff;
  EVALC seg;
  DBCurve tmpcur;

/*
***Är det bara en enda kurva kan det inte gärna vara fel.
*/
  if ( ncur == 1 ) return(0);
/*
***Tolerens för 2 positioner lika.
*/
  idpoint = varkon_idpoint();
/*
***Gå igenom kurvorna och beräkna alla start och slutpositioner.
***Vi använder en kopia av kurvposten för den sammanslagna kurvan
***där vi justerar antal segment inför varje anrop.
*/
  V3MOME(comp_cur,&tmpcur,sizeof(DBCurve));

  for ( i=0; i<ncur; ++i )
   {
   tmpcur.ns_cu = et[i].ngeoseg;

   seg.evltyp = EVC_R;
   seg.t_local = 0.0;
   if ( (status=GE110((DBAny *)&tmpcur,et[i].pgeoseg,&seg)) < 0 )
    return(status);
   start[i].x_gm = seg.r.x_gm;
   start[i].y_gm = seg.r.y_gm;
   start[i].z_gm = seg.r.z_gm;

   seg.evltyp = EVC_R;
   seg.t_local = 1.0;
   if ( (status=GE110((DBAny *)&tmpcur,et[i].pgeoseg+
                 et[i].ngeoseg-1,&seg)) < 0 ) return(status);
   slut[i].x_gm = seg.r.x_gm;
   slut[i].y_gm = seg.r.y_gm;
   slut[i].z_gm = seg.r.z_gm;
   }
/*
***Vi börjar med att kolla slut på 1:a mot start på 2:a.
*/
   diff.x_gm = slut[0].x_gm - start[1].x_gm;
   diff.y_gm = slut[0].y_gm - start[1].y_gm;
   diff.z_gm = slut[0].z_gm - start[1].z_gm;
   if ( modtyp == 2 ) dist = GEvector_length2D(&diff);
   else        dist = GEvector_length3D(&diff);
   
/*
***Om dom inte sitter ihop kollar vi start mot start.
*/
   if ( ABS(dist) > idpoint )
    {
    diff.x_gm = start[0].x_gm - start[1].x_gm;
    diff.y_gm = start[0].y_gm - start[1].y_gm;
    diff.z_gm = start[0].z_gm - start[1].z_gm;
    if ( modtyp == 2 ) dist = GEvector_length2D(&diff);
    else        dist = GEvector_length3D(&diff);
/*
***Om dom inte sitter ihop kollar vi slut mot slut.
*/
    if ( ABS(dist) > idpoint )
     {
     diff.x_gm = slut[0].x_gm - slut[1].x_gm;
     diff.y_gm = slut[0].y_gm - slut[1].y_gm;
     diff.z_gm = slut[0].z_gm - slut[1].z_gm;
     if ( modtyp == 2 ) dist = GEvector_length2D(&diff);
     else        dist = GEvector_length3D(&diff);
/*
***Om dom inte sitter ihop kollar vi start mot slut.
*/
     if ( ABS(dist) > idpoint )
      {
      diff.x_gm = start[0].x_gm - slut[1].x_gm;
      diff.y_gm = start[0].y_gm - slut[1].y_gm;
      diff.z_gm = start[0].z_gm - slut[1].z_gm;
      if ( modtyp == 2 ) dist = GEvector_length2D(&diff);
      else        dist = GEvector_length3D(&diff);
/*
***Om dom fortfarande inte sitter ihop är det glapp.
*/
      if ( ABS(dist) > idpoint )
       {
       sprintf(errbuf,"%d%%%d",1,2);
       return(erpush("GE8272",errbuf));
       }
/*
***Båda behöver vändas.
*/
      else
       {
       tmpcur.ns_cu = et[0].ngeoseg;
       status = reverse(&tmpcur,et[0].pgeoseg);
       if ( status < 0 ) return(status);
       et[0].reversed = TRUE;
       tmpcur.ns_cu = et[1].ngeoseg;
       status = reverse(&tmpcur,et[1].pgeoseg);
       if ( status < 0 ) return(status);
       et[1].reversed = TRUE;
       }
      }
/*
***Den 2:a behöver vändas.
*/
     else
      {
      tmpcur.ns_cu = et[1].ngeoseg;
      status = reverse(&tmpcur,et[1].pgeoseg);
      if ( status < 0 ) return(status);
      et[1].reversed = TRUE;
      }
     }
/*
***Den 1:a behöver vändas.
*/
    else
     {
     tmpcur.ns_cu = et[0].ngeoseg;
     status = reverse(&tmpcur,et[0].pgeoseg);
     if ( status < 0 ) return(status);
     et[0].reversed = TRUE;
     }
    }
/*
***Kolla resten.
*/
  for ( i=2; i<ncur; ++i )
   {
   if ( !et[i-1].reversed )
    {
    diff.x_gm = slut[i-1].x_gm - start[i].x_gm;
    diff.y_gm = slut[i-1].y_gm - start[i].y_gm;
    diff.z_gm = slut[i-1].z_gm - start[i].z_gm;
    }
   else
    {
    diff.x_gm = start[i-1].x_gm - start[i].x_gm;
    diff.y_gm = start[i-1].y_gm - start[i].y_gm;
    diff.z_gm = start[i-1].z_gm - start[i].z_gm;
    }
   if ( modtyp == 2 ) dist = GEvector_length2D(&diff);
   else        dist = GEvector_length3D(&diff);

   if ( ABS(dist) > idpoint )
    {
    if ( !et[i-1].reversed )
      {
     diff.x_gm = slut[i-1].x_gm - slut[i].x_gm;
     diff.y_gm = slut[i-1].y_gm - slut[i].y_gm;
     diff.z_gm = slut[i-1].z_gm - slut[i].z_gm;
     }
    else
     {
     diff.x_gm = start[i-1].x_gm - slut[i].x_gm;
     diff.y_gm = start[i-1].y_gm - slut[i].y_gm;
     diff.z_gm = start[i-1].z_gm - slut[i].z_gm;
     }
    if ( modtyp == 2 ) dist = GEvector_length2D(&diff);
    else        dist = GEvector_length3D(&diff);

    if ( ABS(dist) > idpoint )
     {
     sprintf(errbuf,"%d%%%d",i,i+1);
     return(erpush("GE8272",errbuf));
     }
    else
     {
     tmpcur.ns_cu = et[i].ngeoseg;
     status = reverse(&tmpcur,et[i].pgeoseg);
     if ( status < 0 ) return(status);
     et[i].reversed = TRUE;
     }
    }
   }

  return(0);
} 

/********************************************************/
/*!******************************************************/

 static short reverse(
    DBCurve *cur,
    DBSeg *seg)

/*   Reverserar segmenten i en kurva.
 *
 *   In: cur => Kurvpost
 *     seg => Segment
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   (C)microform ab 1997-04-14 J. Kjellander
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  DBfloat t1,t2;
  DBCurve newcur;
  DBSeg *newseg;

/*
***Allokera minne för nya segment.
*/
  newseg = DBcreate_segments((int)cur->ns_cu);
/*
***Beräkna nya segment.
*/
  t1 = (DBfloat)cur->ns_cu + 1.0;
  t2 = 1.0;
  status = GE817((DBAny *)cur,seg,&newcur,newseg,t1,t2);
  if ( status < 0 ) return(status);
/*
***Ersätt dom gamla.
*/
  V3MOME(newseg,seg,(int)cur->ns_cu*sizeof(DBSeg));
/*
***Lämna tillbaks minne.
*/
  DBfree_segments(newseg);
/*
***Slut.
*/
  return(0);
 }
 
/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcurt(
    DBId  *id,
    DBId  *rid,
    DBfloat t1,
    DBfloat t2,
    V2NAPA *pnp)

/*   Skapa CUR_TRIM.
 *
 *   In: id  => Pekare till kurvans identitet.
 *     rid => Pekare till refererad id.
 *     t1  => t-värde för position 1.
 *     t2  => t-värde för position 2.
 *     pnp => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   Felkoder: EX1402 => Refererad storhet finns ej.
 *        EX1412 => Refererad storhet har fel typ.
 *
 *   (C)microform ab 16/11/91 J. Kjellander
 *
 *    23/11/94 UV_SEG, G. Liden
 *   1999-12-18 sur960->varkon_sur_scur_gra G. Liden
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short  status;
  DBptr  la;
  DBetype  typ;
  DBCurve  oldcur,newcur;
  DBSeg *osegpk,*nsegpk,*graseg;

/*
***Hämta geometri-data för refererad storhet.
*/
  if ( DBget_pointer('I',rid,&la,&typ) < 0 ) return(erpush("EX1402",""));

  switch ( typ )
   {
   case (CURTYP):
   DBread_curve(&oldcur,NULL,&osegpk,la);
   break;

   default:
   return(erpush("EX1412","CUR_TRIM"));
   }
/*
***Allokera minne för ny kurva.
*/
  nsegpk = DBcreate_segments((int)oldcur.ns_cu);
/*
***Beräkna ny kurva.
*/
  t1 += 1.0; t2 += 1.0;
  status = GE817((DBAny *)&oldcur,osegpk,&newcur,nsegpk,t1,t2);
  if ( status < 0 ) goto end;
/*
***Bilda grafisk representation. Observera att varkon_sur_scur_gra()
***anropar rutiner som tittar på al_cu. Normalt är den
***inte satt i detta läge och systemet dyker om den är
***odefinierad. 1996-12-20 JK
*/
  newcur.al_cu = 0.0;    /* JK */

  status = varkon_sur_scur_gra(&newcur,nsegpk,&graseg);
  if ( status < 0 ) goto end; 
/*
***Lagra cur-posten i DB och rita.
*/
  status = EXecur(id,&newcur,graseg,nsegpk,pnp);
/*
***Lämna tillbaks allokerat minne.
*/
  DBfree_segments(graseg);
end: 
  DBfree_segments(osegpk);
  DBfree_segments(nsegpk);

  return(status);
 }
 
/********************************************************/
/*!******************************************************/

    short EXcuru(
    DBId  *id,
    DBshort nseg,
    DBSeg  geoseg[],
    DBId  *surid,
    V2NAPA *pnp)

/*   Skapa CUR_USRDEF.
 *
 *   In: id   => Pekare till kurvans identitet.
 *     nseg  => Antal segment.
 *     geoseg => Koefficient-matriser.
 *     surid => Pekare till yta eller NULL.
 *     pnp  => Pekare till namnparameterblock.
 *
 *   Ut: Inget.
 *
 *   FV:   0 => Ok.
 *
 *   (C)microform ab 16/11/91 J. Kjellander
 *
 *   4/10/92 Slutputs, J. Kjellander
 *   1996-11-06 nsgr_cu, J.Kjellander
 *   1997-12-18 UV-kurvor, J.Kjellander
 *   1998-04-18 Check UV med sur367, sur778 G. Liden
 *   1999-12-18 sur960->varkon_sur_scur_gra
 *         sur367->varkon_cur_usrche
 *         sur778->varkon_ini_gmcur   G. Liden
 *
 ******************************************************!*/

 {
  short status;
  DBint i;
  DBptr la;
  DBetype typ;
  DBCurve cur;
  DBSeg *graseg;
  DBSurf sur;
  DBPatch *p_pat=NULL;

/*
***Lokalt koordinatsystem aktivt ?
***Transformera segmenten till basic.
*/
  if ( surid != NULL && lsyspk != NULL )
   {
   for ( i=0; i<nseg; ++i ) GEtfseg_to_local(&geoseg[i],&lklsyi,&geoseg[i]);
   }
/*
***Antal segment mm.
*/
  varkon_ini_gmcur(&cur);
  cur.hed_cu.type = CURTYP;
  cur.ns_cu    = cur.nsgr_cu = nseg;
  cur.plank_cu  = FALSE;
  cur.al_cu    = 0.0;
/*
***Är det en UV-kurva ?
*/
  if ( surid != NULL )
   {
   if ( DBget_pointer('I',surid,&la,&typ) < 0 ) return(erpush("EX1402",""));

   switch ( typ )
    {
    case SURTYP:
    if ( (status=DBread_surface(&sur,la))   < 0 ) goto error2;
    if ( (status=DBread_patches(&sur,&p_pat)) < 0 ) goto error2;
    for ( i=0; i<nseg; ++i )
     {
     geoseg[i].typ   = UV_SEG;
     geoseg[i].subtyp  = 1;
     geoseg[i].spek_gm = la;
     geoseg[i].spek2_gm = DBNULL;
     }
    status = varkon_cur_usrche(&sur,p_pat,&cur, geoseg);
    DBfree_patches(&sur, p_pat);
    if ( status < 0 ) goto error2;
    status = varkon_sur_scur_gra(&cur,geoseg,&graseg);
    if   ( status < 0 && graseg != NULL ) goto error1;
    else if ( status < 0 )           goto error2;
    break;

    default:
    return(erpush("EX1412","CUR_USRDEF"));
    }
   }
  else graseg = geoseg;
/*
***Lagra posten i DB och rita. Anropande rutin deallokerar
***geometriska segment. Eventuella grafiska deallokeras här.
*/
  status = EXecur(id,&cur,graseg,geoseg,pnp);
error1:
  if ( graseg != geoseg ) DBfree_segments(graseg);
error2:
/*
***Slut.
*/
  return(status);
 }
 
/********************************************************/

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index